Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

GRAU EN ENGINYERIA EN GEOINFORMACIÓ I GEOMÀTICA

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ELECTROMAGNETISME I ÒPTICA (9) 310609
GEOFÍSICA (5) 310615