Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIES I SERVEIS DE TELECOMUNICACIÓ

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ACÚSTICA I ELECTROACÚSTICA (9) 230023
ACÚSTICA I ELECTROACÚSTICA II (8) 230203
ÀLGEBRA LINEAL (4) 230080
ANÀLISI I AVALUACIÓ DE XARXES (5) 230066
ANTENES (6) 230053
APLICACIONS I SERVEIS TELEMÀTICS (7) 230020
ASTRONOMIA I RADIOASTRONOMIA (1) 230804
CÀLCUL (9) 230001
CÀLCUL VECTORIAL (4) 230083
CIRCUITS I SISTEMES LINEALS (2) 230084
CODIFICACIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS (2) 230027
COMUNICACIONS DIGITALS AVANÇADES (9) 230051
COMUNICACIONS MULTIMÈDIA (3) 230025
COMUNICACIONS ÒPTIQUES (9) 230055
CONTROL REMOT DE SISTEMES (2) 230108
DESCRIPCIÓ DE CONTINGUTS AUDIOVISUALS (1) 230204
DISSENY DE SISTEMES BASATS EN MICROPROCESSADORS (1) 230091
DISSENY DIGITAL (3) 230019
ECONOMIA I MANAGEMENT (2) 230021
ELECTROMAGNETISME (10) 230007
ELECTRÒNICA DE COMUNICACIONS (2) 230036
FONAMENTS D'ELECTRÒNICA (1) 230082
FONAMENTS DE FÍSICA (4) 230081
FONAMENTS DE MICRO I NANOTECNOLOGIES (1) 230035
FONAMENTS DELS ORDINADORS (8) 230005
FUNCIONS I SISTEMES ELECTRÒNICS (4) 230014
GESTIÓ DE XARXES I SERVEIS (2) 230155
INFRAESTRUCTURES DE XARXA (8) 230041
INSTRUMENTACIÓ I SISTEMES DE MESURA (2) 230122
INTRODUCCIÓ A LES COMUNICACIONS (12) 230018
INTRODUCCIÓ A LES XARXES TELEMÀTIQUES (11) 230015
INTRODUCCIÓ AL PROCESSAMENT AUDIOVISUAL (2) 230089
MATEMÀTIQUES DE LA TELECOMUNICACIÓ (5) 230085
MICROONES (8) 230052
ONES ELECTROMAGNÈTIQUES (1) 230090
PLANIFICACIÓ DE XARXES DE COMUNICACIONS (2) 230153
PROBABILITAT I ESTADÍSTICA (5) 230087
PROCESSAMENT D'IMATGE I VÍDEO (10) 230024
PROCESSAMENT DE SENYAL AUDIOVISUAL I DE COMUNICACIONS (2) 230092
PROGRAMACIÓ D'APLICACIONS MULTIMÈDIA (5) 230200
PROGRAMACIÓ ORIENTADA A OBJECTES (1) 230086
RADIACIÓ I PROPAGACIÓ (10) 230013
RADIOCOMUNICACIONS (10) 230054
SENYALS I SISTEMES (10) 230088
SISTEMES D'OBSERVACIÓ DE LA TERRA I TELEDETECCIÓ (1) 230252
SISTEMES DE TELEVISIÓ (1) 230201
TECNOLOGIA I PRODUCCIÓ AUDIOVISUAL (1) 230026
XARXES SENSE FILS (1) 230150