Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona

ENGINYERIA TÈCNICA D'OBRES PÚBLIQUES, ESPECIALITAT EN TRANSPORTS I SERVEIS URBANS

Amb el Grau en Enginyeria de la Construcció, que t’habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a tècnic/a d’obres públiques, adquiriràs una formació especialitzada que et permetrà gestionar i executar projectes constructius en cadascuna de les mencions de l'enginyeria d'obres públiques: construccions civils; hidrologia; i transports i serveis urbans. Et formaràs en l'àmbit de l'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, construcció, manteniment, conservació i explotació de les obres públiques. Podràs realitzar càlculs, peritatges, estudis i informes per a qualsevol empresa relacionada amb les obres públiques, la construcció i el sector industrial i de serveis.

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
FÍSICA APLICADA (1) 18309
PROCEDIMENTS DE CONSTRUCCIÓ (1) 18302