Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona

ENGINYERIA ELECTRÒNICA

Estudis de segon cicle, amb una estructura quadrimestral i un total de 150 crèdits organitzats en quatre quadrimestres. En algunes assignatures s'estan desenvolupant laboratoris ´remots, pràctiques en laboratoris reals a les quals es pot accedir a través d'Internet, per tal d'adaptar-se a les necessitats de l'estudiantat.

Assignatures disponibles