Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona

MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
ADMINISTRACIÓ D'EMPRESES I ORGANITZACIONS (5) 240EI525
AERODINÀMICA (6) 240AU012
AMPLIACIÓ D'ELECTRÒNICA (14) 240EI013
AMPLIACIÓ DE MÀQUINES TÈRMIQUES (2) 240IEN33
ANÀLISI DE DADES DE TRANSPORT I LOGÍSTICA (5) 240ST014
ANÀLISI ESTRUCTURAL AVANÇAT (1) 240ICE33
ASSAIG DE MÀQUINES (1) 240IME32
BIOMATERIALS (1) 240IMA11
CÀLCUL DE MÀQUINES (4) 240IME11
CENTRALS NUCLEARS (3) 240IEN21
CLIMATITZACIÓ I REFRIGERACIÓ (5) 240IEN32
COMPLEXOS INDUSTRIALS (4) 240EO022
CONSTRUCCIONS I ARQUITECTURA INDUSTRIAL (8) 240EI026
CONTROL DE GESTIÓ I COSTOS (3) 240IOI32
CONTROL DE PROCESSOS (10) 240EI011
CONTROL NO LINEAL, ÒPTIM I PREDICTIU (3) 240IAU21
CONTROL, VERIFICACIONS I AUDITORIES (3) 240EQ023
CONVERSIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA (3) 240IEL31
DINÀMICA DE L'AUTOMÒBIL (7) 240AU017
DIRECCIÓ COMERCIAL (6) 240EO013
DIRECCIÓ D'EMPRESES (6) 240EO033
DIRECCIÓ D'OPERACIONS (4) 240IOI21
DIRECCIÓ FINANCERA (1) 240EO014
DISSENY D'EQUIPS TÈRMICS (2) 240IEN34
DISSENY DE LA CADENA DE SUBMINISTRAMENT (5) 240IOI33
DISSENY DE MÀQUINES I ACCIONAMENTS ELÈCTRICS (2) 240IEL32
DISSENY MECÀNIC (1) 240IME31
DISSENY SOBRE SILICI (3) 240IEE21
DISSENY, ECODISSENY I RECICLATGE (1) 240EM122
ECONOMIA DEL TRANSPORT (1) 250ST016
ECONOMIA I LEGISLACIÓ EN TRANSPORT I LOGÍSTICA (1) 240ST021
ECONOMIA MUNDIAL (7) 240EO312
ELECTRICITAT DE L'AUTOMÒBIL (5) 240AU025
ELECTRÒNICA DE L'AUTOMÒBIL (6) 240AU032
EMBALATGE (4) 240ST1036
ENERGIES RENOVABLES (3) 240IEN11
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ (1) 240ICE21
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES I MIXTES (3) 240ICE32
FONAMENTS DE ROBÒTICA (4) 240IAU11
FONAMENTS GEOMÈTRICS PER AL DISSENY DE ROBOTS (3) 240AR059
GESTIÓ I EFICIÈNCIA ENERGÈTICA (5) 240IEN31
GESTIÓ I TRACTAMENT DE RESIDUS (2) 240EQ312
INNOVACIÓ TECNOLÒGICA (3) 240EI533
INSTAL·LACIONS (1) 240EI035
INTRODUCCIÓ ALS VEHICLES DE COMPETICIÓ (6) 240AU212
MÀQUINES HIDRÀULIQUES (7) 240EI022
MÀQUINES TÈRMIQUES (7) 240EI021
MATERIALS AMB APLICACIONS AL TRANSPORT (1) 240EM143
MATERIALS EN AUTOMOCIÓ (2) 240AU013
MERCATS I INSTRUMENTS FINANCERS (5) 240EO314
MÈTODES I TÈCNIQUES D'ANÀLISI PER A L'ENGINYERIA ELÈCTRICA (4) 240IEL11
MÈTODES QUANTITATIUS D'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL I (3) 240IOI11
METODOLOGIA DEL DISSENY DE MÀQUINES (2) 240IME34
MICROCOMPUTADORS (4) 240IEE31
MODELAT, IDENTIFICACIÓ I SIMULACIÓ DE SISTEMES DINÀMICS (4) 240AR013
MODELITZACIÓ DE SISTEMES DE TRANSPORT I LOGÍSTICS (3) 240ST012
MODELS I EINES DE DECISIÓ (3) 240EO023
NANOTECNOLOGIA (1) 240EM134
OPERACIONS EN SISTEMES DE TRANSPORT I LOGÍSTICS (1) 250ST013
OPTIMITZACIÓ EN CONTROL I ROBÒTICA (5) 240AR014
ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL (7) 240EI515
PNEUMÀTICS (4) 240AU023
POLÍTICA INDUSTRIAL I TECNOLÒGICA (7) 240EO025
RECONEIXEMENT DE FORMES I APRENENTATGE AUTOMÀTIC (5) 240AR022
RECURSOS HUMANS (7) 240EI532
RISC I SEGURETAT (3) 240EQ031
ROBÒTICA INDUSTRIAL I DE SERVEIS (2) 240IAU33
ROBÒTICA MÈDICA (5) 240AR063
ROBOTS MÒBILS I NAVEGACIÓ (6) 240AR023
SENYALS BIOMÈDICS (4) 240IBI11
SISTEMA DE DIRECCIÓ, SUSPENSIÓ I FRENADA (8) 240AU024
SISTEMES D'ELECTRÒNICA DE POTÈNCIA (2) 240IEE32
SISTEMES D'INFORMACIÓ (4) 240EO035
SISTEMES D'INFORMACIÓ (2) 240IOI34
SISTEMES D'INSTRUMENTACIÓ ELECTRÒNICA (2) 240IEE11
SISTEMES DE PERCEPCIÓ (4) 240IAU32
SISTEMES DE SEGURETAT DE L'AUTOMÒBIL (3) 240AU035
SISTEMES DE TRANSMISSIÓ I PRESTACIONS (7) 240AU022
SISTEMES DE TRANSPORT INTERN I SIMULACIÓ DE PROCESSOS (2) 240IME35
SISTEMES ELÈCTRICS (3) 240IEL21
SISTEMES ELECTRÒNICS DIGITALS (2) 240IEE33
SISTEMES INTEGRATS DE FABRICACIÓ (9) 240EI024
TECNOLOGIA DE MÀQUINES (12) 240EI012
TECNOLOGIA ELÈCTRICA (9) 240EI014
TECNOLOGIA ENERGÈTICA (8) 240EI031
TECNOLOGIA QUÍMICA (5) 240EI034
TEORIA D'ESTRUCTURES (9) 240EI016
TRANSPORTS (7) 240EI023
VEHICLES HÍBRIDS (3) 240AU444
VIBRACIONS MECÀNIQUES (4) 240IME21
VISIÓ PER COMPUTADOR (6) 240AR015