Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona

ENGINYERIA TÈCNICA D'OBRES PÚBLIQUES, ESPECIALITAT EN CONSTRUCCIONS CIVILS

El Grau en Enginyeria Civil recull els continguts formatius fonamentals que integren els estudis d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports. Per completar la teva formació, podràs accedir al màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports que t’habilitarà per a l’exercici de la professió regulada d'Enginyer de Camins, Canals i Ports. Podràs treballar en la planificació, disseny, construcció i gestió de projectes i infraestructures d’enginyeria civil: des de carreteres a ponts, passant per preses o depuradores d’aigua, xarxes ferroviàries o ports, sistemes logístics i planificació econòmica i territorial.

Assignatures disponibles