Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona

ASSIGNATURES DE LLIURE ELECCIÓ

Recull d'assignatures que s'ofereixen específicament per ser cursades com a lliure elecció. Es pretén, amb aquesta oferta, introduir en la formació dels estudiants de la UPC assignatures de tipus humanístic, com també temàtiques específiques no incloses en els plans d'estudis. 


En l’oferta específica es poden trobar assignatures semipresencials o no presencials. Per al seguiment d’aquestes assignatures, és imprescindible que s’adquireixi per part de l’estudiant el material complementari que s’ofereix. 

Assignatures disponibles
Assignatura Codi UPC
GESTIÓ ECONÒMICA (1) 51686